MV Fell In Love (Lyric Video) - Đỗ Phú Đạt

114,293

Lyric: Fell In Love (Lyric Video)

Ca sĩ: Đỗ Phú Đạt


Verse 1 :
Chờ một ngày trời chở đông kéo về
Từng ngày dài làm lòng ai não nề
Vẫn một mình vẫn chờ mong bóng hình
Vì ngại ngùng mà chỉ biết đứng nhìn em cười
Pre-chorus :
Giấu cơn mơ ngoài sau bài ca tặng em
Thích mà cứ làm ngơ
Bà con chạy ra mà xem
Thằng này ngốc thế
Miệng cười suốt thế
Thích người ta mà sợ quê
Thế thì cất tình yêu rồi tự nhìn đê �
Lặng nhìn em đôi phút rồi quay đi
Nước mắt lại hoen mi
Trao em con tim cùng thư tay
Thư tay viết rằng : " đã từ rất lâu và đã từ rất lâu..."
Chorus :
I fell in love
Lalalala Love
Lalalala Love
Vì thấy
Vì thấy bóng dáng của em
Lalalala Love
Lalalala Love
Vì thấy
Vì thấy bóng dáng của
Verse 2 :
Chờ một ngày trời chở đông kéo về
Từng ngày dài làm lòng ai não nề
Giờ mình phải trò chuyện em thế nào
Vì gặp mặt nhịp tim cứ tăng lên hoài
Pre-chorus :
Giấu cơn mơ ngoài sau bài ca tặng em
Thích mà cứ làm ngơ
Bà con chạy ra mà xem
Thằng này ngốc thế
Miệng cười suốt thế
Thích người ta mà sợ quê
Thế thì cất tình yêu rồi tự nhìn đê �
Lặng nhìn em đôi phút rồi quay đi
Nước mắt lại hoen mi
Trao em con tim cùng thư tay
Thư tay viết rằng : " đã từ rất lâu và đã từ rất lâu..."
Chorus :
I fell in love
Lalalala Love
Lalalala Love
Vì thấy
Vì thấy bóng dáng của em
Lalalala Love
Lalalala Love
Vì thấy
Vì thấy bóng dáng của em
Xem toàn bộ